Meruňkový sad Mikulov

Náš meruňkový sad je jedinečným místem pro odpočinek, oslavy a firemní akce. Nabízíme pestrou škálu služeb a aktivit, místo pro romantické svatební obřady, hostiny a ubytování. Těšíme se na vás!

Historie

Současný meruňkový sad se nachází v blízkosti knížecí aleje, vybudované na počátku 17. století kardinálem Františkem Dietrichsteinem, jež sloužila jako soukromá cesta k letohrádku na ostrově Portz Insel. Rovné cesty s alejí byly v té době místní raritou. Knížecí alej patří dnes k nejstarším alejím v České republice. Obklopovaly ji rozsáhlá pole (Fürstenweg feld), která stejně jako celý Mikulov patřila bohaté knížecí rodině Dietrichsteinů.

Historie 2

Kardinál Dietrichstein byl rovněž stavitel komplexu italizujících staveb na Svatém kopečku (kapličky, kostela, kampanila – zvonice). Díky němu je Mikulov tím, čím je (přestavěl zámek, postavil Loretánskou kapli, pozval do Mikulova řády Kapucínů a Piaristů, zakládal zahrady, město urbanizoval a polepšoval četnými privilegii). Dietrichsteinové ve svých užitkových zahradách pěstovaly také meruňky ve velkém. Ty se pak prodávaly do velkých měst, především do Vídně. Byť dnešní meruňkový sad nebyl Dietrichsteiny založen, odkazuje však na několik staletí trvající tradici pěstování ovoce na jižní Moravě, blízké sepětí člověka se zdejší krajinou a její kultivaci.

Nezávazná poptávka